Få en personlig visning av Smartvattens koll-på-håll online

Vi har kunder runt om i Sverige och Europa som sparat pengar och funnit vattenläckage i tillräckligt god tid tack vare Smartvattens koll-på-håll som följer med fastigheternas vattenförbrukning på sekundnivå, 24/7.

Vi vill mer än gärna erbjuda fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetschefer en gratis visning av Smartvatten. Visningen binder inte dig till något, men du får se hur systemet faktiskt fungerar.

Visningen tar ungefär 30 minuter av din tid och sker på distans via https://www.join.me/. Du kan egentligen vara var som helst under visningen, men se till att du har en skärm - telefon eller dator - så du kan se systemet och det vår expert visar.

Fyll i dina kontaktuppgifter och vi återkommer inom 24h om dag och tid för den personliga visningen.

Under demon visar vi dig bland annat:

  • Hur Smartvatten tas i bruk i dina fastigheter
  • Hur den omfattande rapporten och analysen om fastighetens vattenförbrukning ser ut
  • Hur rapporten avläses
  • Hur larmet per sms ser ut och när ett eventuellt larm kommer
  • Hur systemets AI-teknik lär sig om den rådande vattenförbrukningen och kan förutse risker